Masz pytania?

Skontaktuj się
ze specjalistą ds. sprzedaży:(48) 382 82 50

Pięciokrotny laureat Członek Laureat

Oferta

PRĘTY ZBROJENIOWE
  Średnica (mm) Długości Gatunki
Pręt prosty Gładki ø6-20 6m, 12m, 1006, 1008, S235JR
Żebrowany ø6-32 6m, 12m, 14m, 15m B500SP, B500B, B500A
Pręt w kręgu
(walcówka)
Gładki ø5,5-10   1006, 1008, S235JR
Żebrowany ø6-16

BST500WR, B500B, BST500KR

Wprowadzenie europejskiej normy PN-EN-1922-1-1 (EUROKODU 2) określającej wymagania dotyczące projektowania konstrukcji żelbetowych spowodowały korektę niektórych norm hutniczych na gatunki stali, które nie spełniały wymagań Eurokodu 2.  Klasyfikacje stali zbrojeniowej również uległy zmianie. Dotychczas o przynależności do danej klasy decydowała granica plastyczności, obecnie decyduje o tym ciągliwość. Warto dodać, iż poza podkreśleniem znaczenia ciągliwości stali zbrojeniowej Eurokod 2 zmienia również wymagania odnośnie charakterystycznej granicy plastyczności fyk, która według tej normy nie może być mniejsza
niż 400 MPa

Nowa norma wymusiła zmiany w produkcji stali dla projektów konstrukcji żelbetowych . Zostały wycofane między innymi takie
gatunki stali jak 34GS, 18G2-b, St0S-b, St3S-b

Wprowadzone w Eurokodzie2 zmiany zasad klasyfikowania stali umożliwiają projektantowi wykorzystanie dowolnych gatunków
stali, w tym również stali importowanych. Warunkiem jest certyfikacja produktu zgodnie z wymaganiami normy EN 10080.
Ułatwia to wprowadzanie do stosowania nowych gatunków stali zbrojeniowych

Gatunki stali zbrojeniowej

B500SP – jest to stal o wysokiej granicy ciągliwości i plastyczności 500 MPA. Użebrowanie ułożone jest poprzecznie w  sposób dwuskośny, czyli nachylone pod dwoma różnymi kątami do osi podłużnej pręta; pręty proste mają przekrój okrągły, natomiast
pręty w kręgach przekrój kwadratowy; dokumentem odniesienia jest norma PN-H-93220:2006 oraz aprobaty techniczne.

  • Klasa C wg Eurokodu 2 (wysoka ciągliwość)
  • Klasa A-IIIN wg Polskich Norm (charakterystyczna granica plastyczności fyk = 500 MPa)

B500B – jest to stal o średniej ciągliwości i granicy plastyczności 500 MPA. Żebra poprzeczne po obu stronach pręta są równoległe do siebie, a rzędy żeber ułożone względem siebie w sposób przeciwstawny, czyli na tzw. jodełkę. Dodatkowo żebra poprzeczne zanikają, co oznacza że ich wysokość maleje do zera w miejscu zetknięcia się żebrem podłużnym. Dokumentem odniesienia jest aprobata techniczna ITB lub IBDiM

  • Klasa B wg Eurokodu 2 (średnia ciągliwość)
  • Klasa A-IIIN wg Polskich Norm (charakterystyczna granica plastyczności fyk = 500 MPa)

B500A – jest to stal o niskiej ciągliwości i granicy plastyczności 500 MPA; Żebra poprzeczne są do siebie równoległe i mogą być ułożone w dwóch rzędach  po obu stronach pręta żebra nachylone są w tym samym kierunku, częściej jednak jest spotykane
ułożenie żeber w trzech rzędach. Dokumentem odniesienia jest norma PN-H-93247-1:2008

  • Klasa A wg Eurokodu 2 (niska ciągliwość)
  • Klasa A-IIIN wg Polskich Norm (charakterystyczna granica plastyczności fyk = 500 MPa)